poniższy system oceniania obowiązuje w wypadku, gdy w Szkole Magii nie obowiązuje System Wewnątrzszkolny.

Progi procentowe

Wybitny (W) - 100%

Powyżej Oczekiwań (P) - 99 - 85%

Zadowalający (Z) - 84 - 70%

Nędzny (N) - 69 - 50%

Okropny (O) - 49 - 35%

Troll (T) - 34 - 0%

 

Postanowienia ogólne

  1. Uczeń otrzymuję klasyfikację z przedmiotu jeżeli był obecny na przynajmniej 40% zajęć oraz ma minimum 3 oceny.
  2. W przypadku, gdy Runy są przedmiotem dodatkowym, po uzyskaniu przez ucznia 3 obecności staje się on obowiązkowym.
  3. Każdą ocenę można poprawić w terminie do 2 tygodni od jej wystawienia. Wyjątkiem jest ocena uzyskana z aktywności pod koniec roku szkolnego.