Lekcje teoretyczne

 1. W trakcie zajęć uczniowie zobligowani są do zachowania ciszy podczas lekcji: zabronione są rozmowy na tematy, które nie są powiązane z lekcją, surowo zabrania się również obrażania współuczestników zajęć, grożenia im czy doprowadzenia do bójki. Za powyższe zachowanie nałożona może być kara w formie: punktów ujemnych, oceny T, szlabanu, wyrzucenia z sali.
 2. Niedozwolone jest spanie podczas zajęć - każda przyłapana osoba zostanie ukarana punktami minusowymi.
 3. Zezwala się na spóźnienia nie przekraczające 5 minut od momentu rozpoczęcia lekcji. Po tym okresie czasu uczeń nie otrzymuje punktów za obecność, jednakże w dalszym ciągu ma szansę na uzyskanie punktów dodatnich za aktywność.
 4. Listę obecności sporządza osoba wyznaczona przez nauczyciela i zgodnie z jego wytycznymi.
 5. Zgłaszanie się na lekcji dozwolone jest poprzez użycie emotki (<jaja>, <papa>), bądź klimatycznie (<zgłasza się>, *unosi rękę do góry*).
 6. Na lekcji mają prawo przebywać: uczniowie, nauczyciel prowadzący, opiekunowie domów, dyrekcja. Osoby spoza tego grona muszą poprosić nauczyciela prowadzącego o zgodę na przebywanie w sali podczas zajęć.
 7. Osoba nieobecna ma obowiązek nadrobienia zaległości do 5 dni od daty nieobecności.
 8. Uczeń zostaje oceniany zgodnie z Systemem Oceniania obowiązującym w danej placówce, jeżeli szkoła takowego nie posiada - obowiązuje prywatny SO, który zamieszony jest na stronie przedmiotowej.

Lekcje praktyczne

 1. Zajęcia praktyczne z założenia są nieco luźniejsze niż standardowe, w dalszym ciągu jednak uprasza się o zachowanie spokoju i poszanowanie współuczestników lekcji.
 2. Praktykę na oknie głównym wykonuje wskazana osoba bądź grupa.
 3. Każdy z uczniów musi mieć zaliczoną przynajmniej jedną praktykę, jeżeli takowa odbyła się w roku szkolnym.
 4. Uczniowie na zajęcia praktyczne przychodzą z opanowaną teorią (jeżeli tłumaczona została na poprzedniej lekcji).