Akademia Magii Triadica

(poniższy plan nie obejmuje: prac na lekcji, kartkówek, prac domowych etc.)

Klasa 1

1. Lekcja organizacyjna. Czym są runy?
2. Legenda o powstaniu run.
3. Wybrane zabytki runiczne.
4. Futharki i Aetty.

5. Pismo runiczne.

  • Teoria,
  • Praktyka.

6. Runa osobista i partnerska.

7. Futhark Starszy.

  • Symbolika run,
  • Powiązanie ze światem roślin i zwierząt,
  • Właściwości lecznicze.

 

 

Klasa 2

1. Lekcja organizacyjna. Powtórzenie wiadomości z klasy 1.

2. Wstęp do rozkładów runicznych.

  • Co to są rozkłady runiczne?
  • Jak wrózyć?
  • Runy proste i odwrócone.

3. Rozkład runiczny - Ślepy Los.

4. Rozkład runiczny - Trzy Norny.

5. Rozkład runiczny - Krzyż runiczny.

6. Rozkład runiczny - Rozkład partnerski.

7. Rozkład runiczny - Dwanaście domów.

8. Podsumowanie lekcji o rozkładach runicznych.

 

 

Klasa 3

1. Lekcja organizacyjna. Powtórzenie wiadomości z klas 1 i 2.

2. Pusta runa.

3. Runy a tarot.

  • Czym jest tarot?
  • Dopasowanie run Futharku Starszego do tarota.

4. Tworzenie własnej runy.

5. Mitologia nordycka - Powstanie świata.

6. Mitologia nordycka - Yggdrasil.

7. Mitologia nordycka - bogowie nordyccy.

8. Mitologia nordycka - Ragnarök.